Khóa 1 - Hồ Chí Minh

Ngày 1-3/7/2023

Giảng viên: Yogi Master Visvanatha

Địa điểm: Số 526/5 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Last updated