Khóa 12 - Hồ Chí Minh

Thời gian: 8:30-11:30, Thứ Bảy, ngày 30/7/2022

Địa điểm: Công ty Cổ phần EHS, Số 526/5 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Last updated