Khóa 2 - Bạc Liêu

Thời gian: 8:30-16:15, 07+08/5/2022

Địa điểm: 53 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Học viên

  1. LƯU HỒNG HẠNH

  2. Trần Văn Thuận

  3. Ngô Thị Như Mạ

  4. Nguyễn Thị Hợp

  5. Đỗ Thy Hà

  6. Hồ Thùy Dương

  7. Hồ Ngọc Lam

Last updated