Khóa 3 - Hồ Chí Minh

Thời gian: 8:30-16:15, 21-22/5/2022

Địa điểm: 526/5 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Last updated