Khóa 8 - Bắc Ninh

Thời gian: 8:30-16:00, 09/7/2022

Địa điểm: Quầy thuốc ATUCO thôn Cẩm Xá, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Last updated