Khóa 5 - Hà Nội

Thời gian: 8:30-16:15, 11-12/6/2022

Địa điểm: Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội, 45A, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (KTX Trường Đại học Công đoàn)

Last updated